Sertifikati

 

Hotel „Ana Lux Spa“ ima sertifikovan SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM u saglasnosti sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i SISTEM UPRAVLJANJA HIGIJENOM uključujući HACCP u skladu sa CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, od strane TÜV SÜD Management Service Gmbh Munchen, Germany.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sertifikat za ISO 9001:2015              Sertifikat za HACCP sistem